Xây dựng nông thôn mới

Thuận Nam họp đánh giá tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phước Minh(24/03/2021)

Sáng ngày 16/3/2021, Đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam có buổi làm việc với xã Phước Minh để nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phước Minh.

Huyện Thuận Nam tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020(08/12/2020)

Chiều ngày 03/12/2020, UBND huyện tổ chức họp thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thuận Nam tổ chức Lễ công nhận xã Phước Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới 2019(29/05/2020)

          Chiều ngày 29/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã tổ chức Lễ công nhận xã Phước Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 .(07/09/2019)Sáng ngày 6/9/2019, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thuận Nam họp đánh giá tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phước Ninh.(06/09/2019)Chiều ngày 5/9/2019, UBND huyện Thuận Nam đã có buổi làm việc với xã Phước Ninh về tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2019. Đồng chí Lê Huyền , chủ tịch UBND chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia buổi làm việc có các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Phước Ninh             Theo báo cáo UBND xã Phước Ninh, tổng số tiêu chí xã đạt được là 14/19 tiêu chí, đạt 73.68% . Tuy nhiên trong 14 tiêu chí vẫn còn một số tiêu chí đã đạt nhưng không bền vững như tiêu chí số 7; tiêu chí số 8; tiêu chí số 9; tiêu chí sô 15; tiêu chí số 17 và còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị..

Phước Nam tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.(28/08/2019)Sáng ngày 27/8/2019, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phước Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Phó Chủ tịch UBND tĩnh Trần Quốc Nam chủ trì Họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới .(08/06/2018)Chiều ngày 7 - 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2108.

Phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(31/05/2017)Sáng ngày 30/5/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham dự có đồng chí Phan Hữu Đức- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Đường- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Ngọc Hùng- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Diệp Minh Xuân- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Kiều Văn Đay- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Cà Ná phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016(30/11/2016)Xã Cà Ná (huyện Thuận Nam) đang phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2016. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhờ phát huy nội lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay, Cà Ná cơ bản đạt 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia NTM, trong đó 2 tiêu chí trường học và chợ đang trong giai đoạn hoàn thiện.