Tin khác

Tăng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng(27/07/2021)

Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nâng cao hơn so với trước.

Thuận Nam họp đánh giá tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phước Minh(24/03/2021)

Sáng ngày 16/3/2021, Đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam có buổi làm việc với xã Phước Minh để nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phước Minh.