Tin khác
Tin khác
Thông tin tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 
22/12/2020 
 


------------------------------------------------------------------------

      Đính kèm các văn bản liên quan:

           1. CV 3711 - T.chọn TT T.tập sinh nam đi học tập tại Nhật Bản.pdf
    
           2. CV 3359 - SLĐTBXH - T.chon T.tap nam đi nhật bản.pdf

           3. CV 1859 -BLĐTBXH.pdfHải Đăng 
Tin đã đưa
(08/11)
(27/08)
(27/07)
(27/07)
(20/07)
(09/07)
(24/05)
(11/11)
(10/11)
(05/11)