Tin khác
Tin khác
Thông báo điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 216/TB-UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện về thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập, phòng vấn đối với thí sinh dự xét tuyển công chức cấp xã 
20/07/2021 
 

----------------------------------------------------------------------
FILE ĐÍNH KÈM: Thông báo số 223.pdf
Hải Đăng