Tin khác
Tin khác
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2020 
09/07/2021 
 
          Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Thông báo số 215/TB-UBND về kết quả thẩm định hồ sơ và danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2020.

             Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển công chức cấp xã năm 2020, qua thẩm định hồ sơ và đối chiếu quy định hiện hành. Kết quả có 19/19 hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển.

              Xem chi tiết Văn bản tại đây: Thông báo số 215/TB-UBND.pdf
Hải Đăng 
Tin đã đưa
(08/11)
(27/08)
(27/07)
(27/07)
(20/07)
(24/05)
(22/12)
(11/11)
(10/11)
(05/11)