Tin khác
Tin khác
Tăng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng 
27/07/2021 
 
Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nâng cao hơn so với trước.

Theo đó, với Nghị định trên, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4,872 triệu đồng (gấp 3 lần mức chuẩn). Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến nhận mức 1,361 triệu đồng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,679 triệu đồng. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là 974.000 đồng.

Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp; các dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhiều chế độ ưu đãi khác.

Với mức điều dưỡng phục hồi sức khỏe, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/1 người/1 lần và được chi trả trực tiếp cho người được hưởng. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần. Nội dung chi gồm tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng cho đối tượng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung)…

Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non bằng 0,2 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm. Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người khuyết tật là 0,4 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm. Mức hưởng trợ cấp để theo học tại cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học là 0,4 lần mức chuẩn/1 đối tượng/1 năm.

Về hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, nghị định quy định hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 3 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/1 km/1 người.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021. 

Phan Thủy 
Tin đã đưa
(08/11)
(27/08)
(27/07)
(20/07)
(09/07)
(24/05)
(22/12)
(11/11)
(10/11)
(05/11)