Phóng sự Thuận Nam

Thuận Nam phấn khởi tự tin bước vào năm mới(17/01/2020)

      Năm 2019, cùng với  cả tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Nam đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt nhiều kết quả, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra