Tin khác
Tin khác
Lãnh đạo HĐND-UBND huyện 
 
 Đ/c Lê Huyền
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:0913646084
Thư điện tử: lehuyen@ninhthuan.gov.vn
 

 Đ/c Nguyễn Thị Xuân Cường
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0919857975

   Đ/c Diệp Minh Xuân
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0985.531762
Thư điện tử: diepminhxuan@ninhthuan.gov.vn
 

 Đ/c Bá Bình Yên
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại: 0917.717.336
Thư điện tử: bbyen@ninhthuan.gov.vn
 
 
 Đ/c Phạm Ngọc Hùng
Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại: 0918.406.360
Thư điện tử: ngochung@ninhthuan.gov.vn

 
Tin đã đưa
(08/11)
(27/08)
(27/07)
(27/07)
(20/07)
(09/07)
(24/05)
(22/12)
(11/11)
(10/11)