Tin khác
Tin khác
Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
24/05/2021 
 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1891/KH-UBND về việc tổ chức gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời thể hiện vai trò của chính quyền Tỉnh đối với việc hỗ trợ, tào điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để phát triển.


Xem chi tiết Văn bản:    Kế hoạch số 1891/KH-UBND.pdf

Hải Đăng 
Tin đã đưa
(08/11)
(27/08)
(27/07)
(27/07)
(20/07)
(09/07)
(22/12)
(11/11)
(10/11)
(05/11)