Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Việt Nam.(07/09/2016)Ngày 26/8/2016, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc cho chủ trương đầu tư đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc - Việt Nam về dự án "Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò".

Thông báo về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc(06/10/2015)Ngày 02/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3844/UBND-KTN về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc tại cảng Cà Ná mở rộng thuộc địa bàn xã Cà Ná, huyện Thuận Nam
.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh địa điểm xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2(16/07/2015)Ngày 16/7/2015, tại Hội trường UBND các xã xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đại chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh địa điểm xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 theo Quyết định số 6070/QĐ-BCT ngày 16/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.