Danh bạ điện thoại các cơ quan 
Danh bạ điện thoại các cơ quan 

Tên cơ quan

Số điện thoại

Địa chỉ email đầy đủ

1. Khối Đảng 

Văn phòng Huyện ủy

3.750.014

vphu_tn@ninhthuan.gov.vn

Ban Dân Vận

3.750.032

bdv_tn@ninhthuan.gov.vn

Ban Tuyên giáo

3.750.030

btg_tn@ninhthuan.gov.vn

Ban Tổ Chức

3.750.031

btc_tn@ninhthuan.gov.vn

Ủy Ban kiểm tra

3.750.035

ubkt_tn@ninhthuan.gov.vn

2. Khối Chính quyền

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

3.750.088

ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn

Vp ĐKQSD đất

3.750.068

vpdkqsdd_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng TN và MT

3.750.065

ptnmt_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Tài chính-KH

3.553.416

ptckh_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Lao động TBXH

3.553.417

pldtbxh_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Chữ thập đỏ

3.750.064

hctd_tn@ninhthuan.gov.vn

Thanh Tra huyện

3.750.062

tt_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng VH Thông tin

3.553.421

pvhtt_tn@ninhthuan.gov.vn

TT Văn hóa Thể thao

3.553.426

ttvhtt_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Tư pháp

3.553.424

ptp_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

3.750.055

pktht_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng NN và PTNT

3.553.419

pnn_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Nội vụ

3.553.415

pnv_tn@ninhthuan.gov.vn

Phòng Giáo dục và ĐT

3.553.418

pgddt_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Đông y

 

hdy_tn@ninhthuan.gov.vn

BQL các CTHT

3.750.075
3.750.050

bqlctht_tn@ninhthuan.gov.vn

TT phát triển Quỹ đất

3.750.076

ttptqd_tn@ninhthuan.gov.vn

3. Khối MT-Đoàn thể 

TT Bồi dưỡng chính trị

 

ttbdct_tn@ninhthuan.gov.vn

UB MTTQVN huyện

3.750.029

ubmt_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Nông dân

3.553.429

hnd_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Phụ nữ

3.553.431

hpn_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Cựu chiến binh

3.750.047

hccb_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội người cao tuổi

 

hnct_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Tù yêu nước

 

htyn_tn@ninhthuan.gov.vn

Liên đoàn lao động

3.553.432

ldld_tn@ninhthuan.gov.vn

Huyện đoàn

3.553.430

hd_tn@ninhthuan.gov.vn

Hội Khuyến học

 

hkh_tn@ninhthuan.gov.vn

4. Cơ quan thuộc tỉnh

Chi cục Thống kê 

3.750.013

cctk_tn@ninhthuan.gov.vn

Trung tâm Y tế

3.750.057
3.750.040
3.750020

ttyt_tn@ninhthuan.gov.vn

TTT Dân số KHHGĐ

3.553.220

ttdskhhgd_tn@ninhthuan.gov.vn

Chi Cục Thuế

3553.442

cct_tn@ninhthuan.gov.vn

Hạt kiểm lâm

3.750.108

hkl_tn@ninhthuan.gov.vn

Kho bạc Nhà nước

3.750.074
3.763.435
3.750.070

kbnn_tn@ninhthuan.gov.vn

5. Các xã 

UBND xã Cà Ná

3.760.008

cana@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Diêm

3.861.203

phuocdiem@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Minh

3.960.015

xaphuocminh@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Ninh

3.767.018

phuocninh@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Nam

3.864.557

phuocnam@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Dinh

3.869.201
3.869.337

phuocdinh@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Nhị Hà

3.966.019

nhiha@ninhthuan.gov.vn

UBND xã Phước Hà 

3.966.017

phuocha@ninhthuan.gov.vn