Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(11/04/2018)Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 147/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Thông báo bán đấu giá Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện NinhPhước; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà.(17/01/2016)Ngày 27/12/2014, Sở Tài chính ban hành Thông báo số 4108/TB-STC Thông báo bán đấu giá  Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; Khu đất tại    tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý.

Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(17/02/2016)Ngày 29/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.