Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
4137/QĐ-SXD 28/10/2021 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 09, Quý 1 đến Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3882/QĐ-SXD 13/10/2021 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4144/QĐ-SXD 16/12/2020 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý 4 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3396/QĐ-SXD 14/10/2020 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 9, Quý I đến Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3872/QĐ-SXD 18/12/2019 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4167QĐ-SXD 21/12/2018 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3349/QĐ-SXD 26/10/2018 Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 ,8, 9 và Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3052/QĐ-SXD 05/10/2018 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4028/QĐ-SXD 21/12/2017 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3091/QĐ-SXD 04/10/2017 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 9 và Quý I, Quý II, Quý III năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3586/QĐ-SXD 14/12/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11, tháng 12 và quý IV năm 2016
3069/QĐ-SXD 28/10/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2016
2654/QĐ-SXD 23/09/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8/2016
2320/QĐ-SXD 23/08/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 7 và Quý I, Quý II năm 2016
1119a/QĐ-SXD 10/05/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2016
số 795a/QĐ-SXD 08/04/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I/2016
số 480a/QĐ-SXD 10/03/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02/2016
số 327a/QĐ-SXD 22/02/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01/2016
28a/QĐ-SXD 06/01/2016 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2015
3069a/QĐ-SXD 09/12/2015 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2015