Nhập từ khóa...Tìm kiếm
NgàySốTiêu đềTệp đính kèm
9/12/2021 4764/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_4764_2.zip    
28/10/2021 4137/QĐ-SXDVề việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 09, Quý 1 đến Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_4137_QĐ_SXD.zip    
13/10/2021 3882/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_3882_QĐ_SXD__.zip    
13/10/2021 3882/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_3882_QĐ_SXD__.zip    
11/10/2021 3816/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_3816.zip    
10/9/2021 11/2021/TT-BXD Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
New folder.rar    
10/9/2021 số 12/2021/TT-BXD Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
TT12.rar    
10/9/2021 số 13/2021/TT-BXDThông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
TT13.rar    
20/8/2021 3098/SXD-QLQHKT&NƠ triển khai thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ xây dựng
tt09.rar    
9/8/2021 2937/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_2937.zip    
5/8/2021 Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng.
BXD_07-2021-TT-BXD_30062021.pdf    
9/7/2021 2457/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_2457.zip    
31/5/2021 1608/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 5
gia xay dung thang 5.rar    
17/5/2021 1111/SXD-QLHĐXD&HTKT; 1403/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
gia VLXD quy II.rar    
3/3/2021 15/2021/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
15.signed.pdf    
11/1/2021 99/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
bao gia Quy I.rar    
16/12/2020 Số 4144/QĐ-SXDQuyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý 4 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
QD 4144.pdf    
9/12/2020 Số 4061/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Gia thang 12.rar    
4/12/2020 Số 2144/QĐ-UBNDQuyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
dongdau12748_07-12-2020-10-18-54_QDCT 2144_signed.pdf    
13/11/2020 Số 2017/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
QĐ 2017.pdf    
1 - 20 Next