Các văn bản liên quan đến Chuyển đổi số

TT Tên văn bản Số Ngày Cơ quan ban hành Xem/Tải về
1 Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận 321/QĐ-UBND 02/10/2017 UBND tỉnh .PDF
2 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết "Nâng cấp hệ thống trục liên thông quản lý văn bản tích hợp với mã định danh và phần mềm quản lý văn bản" 540/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND tỉnh .PDF
3 Quyết định về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết "Chuẩn hóa, tạo lập, chuyển đổi dữ liệu và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến" 1249/QĐ-UBND 30/07/2020 UBND tỉnh .PDF
4 Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận 1302/QĐ-UBND 04/08/2020 UBND tỉnh .PDF
5 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận 239/QĐ-UBND 17/08/2020 UBND tỉnh .PDF
6 Quyết định ban hành Đề án “ Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” 1860/QĐ-UBND 21/10/2020 UBND tỉnh .PDF
7 Quyết định về việc Ban hành Đề án thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận 1876/QĐ-UBND 22/10/2020 UBND tỉnh .PDF
8 Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 4108/KH-UBND 11/11/2020 UBND tỉnh .PDF
9 Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng 2025" 4493/KH-UBND 15/12/2020 UBND tỉnh .PDF
10 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021 4731/KH-UBND 30/12/2020 UBND tỉnh .PDF
11 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận 80/QĐ-UBND 14/01/2021 UBND tỉnh .PDF

Video về Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số nông nghiệp: Nông dân xuất sắc cần hỗ trợ mạnh về vốn, công nghệ để bứt phá(01/12/2021)

Nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi khi được tham dự Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2021; đồng thời mong muốn Nhà nước, các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ nông dân về vốn, tập huấn, nâng cao năng lực để nông dân bứt phá khi tham gia chuyển đổi số nông nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo: Hóa giải thách thức lớn nhất trong nghiên cứu sinh học(31/08/2021)

 Hơn một nửa thế kỷ qua, giới khoa học vẫn đau đầu tìm cách dự đoán một cách chính xác và nhanh chóng chức năng của protein bằng cách phân tích chuỗi amino acid hình thành nên protein.

 Hơn một nửa thế kỷ qua, giới khoa học vẫn đau đầu tìm cách dự đoán một cách chính xác và nhanh chóng chức năng của protein bằng cách phân tích chuỗi amino acid hình thành nên protein.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra cách dự đoán sự hình thành những protein dạng xoắn với cấu trúc không gian phức tạp để từ đó có cơ sở hiểu rõ hơn về những cấu trúc được coi là “động cơ” của sự sống này.